Youth Human Rights Group  
news articles about us

18.12.2008

UNITED NATION STATEMENT ON LGBT HUMAN RIGHTS AND THE POSITION OF TURKEY

UNITED NATION STATEMENT ON LGBT HUMAN RIGHTS AND THE POSITION OF TURKEY

LGBT RIGHTS PLATFORM, TURKEY - PRESS RELEASE

December 18, 2008

UN statement on LGBT human rights and the position of Turkey

If it is accepted, the presentation of the one of the most important statement on LGBT issues to the UN General Assembly is now expected to take place between now and December 20.

If the statement is allowed to be issued, it will call out for de-criminalization of same-sex acts. The statement will also condemn all human rights violations based on sexual orientation and gender identity. Although this statement will not be binding, we believe that it will be an important step to combat homophobia as well as discrimination and persecution based on sexual orientation and gender identity.

We urge the government of Turkey to take the necessary action to support the UN Statement on LGBT Human Rights which are stated as follow:

1- The Turkish government is one of the only candidates to European Union that has declined to support a United Nations Declaration calling for the global decriminalization of homosexuality. The draft was already signed by all the formal or potential candidate countries which are: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, and The Former Yugoslav Republic of Macedonia. The European Union is founded, according to the Convention's proposal, on the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. We urge the Turkish government to commit to promote and protect human rights of all persons, regardless of sexual orientation and gender identity which is one of the founding principles of European Union.

2- IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) issued a statement saying that they have confirmed that the Organization of The Islamic Conference (OIC) is joining with the Vatican to protest this human rights statement. The General Secretary of this international organization is Ekmeleddin Ihsanoglu from Turkey. We are urging the General Secretary to consider the organization痴 position regarding LGBT Issues.

3- We, the Turkish LGBT people, are asking Turkey to reject homophobia and stand for a better world in order for everyone to be treated equally.

Issued by THE LGBT RIGHTS PLATFORM

Note: LGBT Rights Platform is composed of various LGBT organizations and initiatives in Turkey which are stated below:

Izmir Transvestite and Transsexual Initiative, Izmir, Turkey

Kaos GL Association, Ankara, Turkey

Kaos GL Izmir Formation, Izmir, Turkey

Lambda Istanbul LGBT Solidarity Association, Istanbul, Turkey

Mor EL Eskisehir LGBT Formation, Eskisehir, Turkey

Pembe Hayat LGBT Solidarity Association, Ankara, Turkey

Piramid LGBT Diyarbakir Formation, Diyarbakir, Turkey

LGBT Hakları Platformu

Basın Açıklaması, 18 Aralık 2008, Türkiye

Türkiye Devleti, LGBT İnsan Hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Duyurusunu Neden İmzalamıyor?

Eğer kabul edilirse, LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel) sorunları üzerine en önemli duyurulardan birisi BM Genel Kurulu地da bugün ile 20 Aralık arası bir tarihte yayınlanacak.

Eğer açıklamanın yayınlanmasına izin verilirse, eşcinsel eylemlerin suç olmaktan çıkarılması çağrısı yapılacak. Açıklamada aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bazlı ayrımcılık da kınanacak. Her ne kadar bu açıklamanın bağlayıcılığı olmasa da homofobiye ve de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine karşı ayrımcılığa karşı mücadelede önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti地i Birleşmiş Milletler LGBT İnsan Hakları Duyurusu地a destek olması ve de aşağıda belirtilen hususları dikkate almasını talep ediyoruz:

1- Avrupa Birliği地e üyelik başvurusu yapmış ülkeler arasında bu duyuruya imza atmayı reddetmiş tek ülke Türkiye壇ir. Duyuru taslağını imzalayan AB adayı veya adaylık yapmış ülkeler şunlardır: Bosna Hersek, Hırvatistan, Karabağ, Sırbistan ve Makedonya. Avrupa Birliği kuruluş felsefesi insanların varoluş hakkına, özgürlüğe, demokrasiye, eşitliğe, kanunların hükmüne ve de insan haklarına saygıya dayanmaktadır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti地den, AB地in temel kuruluş prensiplerinden birisi olan herkesin insan haklarını korumasını ve de bunu teşvik etmesini cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ayrımı yapmadan sağlamasını talep ediyoruz.

2- IGLHRC地in (Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu) yayınladığı bir açıklamaya göre İslam Konferansı Örgütü bu insan hakları duyurusu protesto eden Vatikan誕 destek verecek. İslam Konferansı Örgütü genel sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu地un Türkiye壇en olduğu göz önünde tutulacak olursa bizler de Genel Sekreter段n LGBT konusunda bu organizasyonun pozisyonunu gözden geçirmesi çağrısı yapıyoruz.

3- Bizler Türkiyeli LGBT topluluğu ve örgütleri olarak, herkesin eşit haklara sahip olacağı daha iyi bir dünya için Türkiye Cumhuriyeti Devleti地in homofobiyi reddetmesini talep ediyoruz.

LGBT Hakları Platformu

İzmir Travesti ve Transeksüel İnisiyatifi

Kaos GL Derneği

Kaos GL İzmir

Lambda İstanbul LGBT Dayanışma Derneği

Mor EL Eskişehir LGBT Oluşumu

Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği

Piramid LGBT Diyarbakır Oluşumu

   © 2006-2008 Youth Human Rights Group. Karelia, Russia E-mail
yhrg@sampo.ru
up